Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Vergaderingen 2023

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Loosdrecht in zaal 0.11 en beginnen op 14.00 uur.
De vergaderingen hebben een openbaar en een besloten gedeelte.
U kunt het openbare gedeelte bijwonen als u een bepaald onderwerp wilt bespreken.
Daarvoor moet u zich van tevoren aanmelden via het emailadres van de adviesraad.

Op deze pagina staan de agenda's van de vergaderingen en een samenvatting van de vastgestelde notulen van de vergaderingen.

13 januari

De vergadering vond, wegens onvoorziene omstandigheden, plaats in de bibliotheek te Loosdrecht.
Met dank voor de gastvrijheid van de bibliotheek.

Agenda-13-1-2023.pdf

3 maart

21 april

30 juni

15 september

10 november