Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

ADVIEZEN 2022

Beleidsnota vergrijzing 2022-2032

Advies Beleidsplan Vergrijzing 2022-2032.pdf

Reactie College op advies Beleidsplan Vergrijzing 2022-2032.pdf

Regionale inkoop onderwijs jeugd arrangementen

Advies inkoop OJA.pdf

Regionale inkoop Bescherming en Opvang

Advies inkoop Bescherming en Opvang.pdf

Startnotitie Regionale Samenwerkingsagenda (RSA)

Advies startnotitie regionale samenwerkingsagenda.pdf