Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

FUNCTIEPROFIEL VAN LEDEN VAN DE ADVIESRAAD
(Er zijn op dit moment twee vacatures)

Algemeen

De adviesraad adviseert het gemeentebestuur over het beleid in het Sociale Domein vanuit het
gezichtspunt van de inwoners. De tijdsbesteding is twee tot vier uur per week. Per vergadering
bedraagt de vergoeding 77 Euro.

Inhoudelijk
U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met één of meer van de gevraagde gebieden in het
sociale domein. De Adviesraad bekijkt de problematiek vanuit het gezichtspunt van de "gebruiker".
Dat lukt het best als leden zelf ervaring hebben met de problematiek of dicht bij mensen staat die
deze ervaring hebben.
U hebt kennis van de sociale kaart van Wijdemeren.

Vaardigheden
U kunt integraal denken om te komen tot adviezen over beleid en uitvoering vanuit de gebruikers.
U bent in staat om beleidsstukken goed te analyseren en hierop snel te reageren.
U kunt goed samenwerken met mensen met een verschillende achtergrond en draagt actief bij aan
de vergadering. U kunt digitaal communiceren en werken.

Onafhankelijkheid/integriteit
Deelname aan de adviesraad geschiedt zonder last, ruggespraak, commercieel of politiek doel.
U vervult niet een belangrijke functie in de politiek van Wijdemeren en u bent niet werkzaam bij
de gemeente Wijdemeren. U bent integer en discreet in het omgaan met vertrouwelijke informatie.
U stelt zich onafhankelijk op.

Overige
U woont in de gemeente Wijdemeren en kunt de vergaderingen van de adviesraad bijwonen.