Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

MANTELZORG IN GOOISE MEREN, WIJDEMEREN EN HILVERSUM

De gemeenten Gooise Meren, Wijdemeren en Hilversum hebben een website opgezet met allerlei praktische informatie voor mantelzorgers. Welke hulp is beschikbaar, welke organisaties zijn er? Ook is er informatie over bijeenkomsten voor mantelzorgers.

De site te bereiken via: https://www.mantelzorggv.nl/

Klik op de juiste gemeente en alle informatie voor uw gemeente is beschikbaar.

EIGEN BIJDRAGE VOOR HUISHOUDELIJKE HULP WEER INKOMENSAFHANKELIJK

Sinds enige jaren is de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp voor iedereen gelijk. Omdat deze bijdrage zo laag is, hebben veel inwoners hun eigen huishoudelijk hulp opgezegd en huishoudelijke hulp via de WMO genomen. Daardoor zijn de kosten van huishoudelijke hulp voor de gemeente sterk gestegen.

De regering heeft besloten om de eigen bijdrage met ingang van 2025 weer inkomensafhankelijk te maken. Wie meer verdient, betaalt ook meer.

Uiteraard kunnen inwoners niet zo maar een beroep op de WMO doen. Zij moeten wel aantonen dat hun omstandigheden zodanig zijn dat zij daarvoor in aanmerking komen.


REGIOPLAN GOOI EN VECHTSTREEK

De zorg wordt te duur. Er moet worden ingegrepen. Landelijk is daarvoor een nationaal zorgakkoord vastgesteld. De maatregelen worden per regio vastgelegd in in een regioplan. Hiervoor is eerst een regiobeeld opgesteld met de specifieke kenmerken en zorgbehoeften van de regio. Voor de regio Gooi en Vechtstreek is het regioplan medio december 2023 vastgesteld. Nu moeten zorgaanbieders, gemeenten en andere betrokkenen de maatregelen in het regioplan gaan uitvoeren. 

Voor Wijdemeren betekent dit dat het regioplan in het integraal beleidskader moet worden opgenomen. Aan dit beleidsplan wordt inmiddels ongeveer een jaar gewerkt en onduidelijk is nog wanneer het beschikbaar komt.

Het regiobeeld en het regioplan kan worden bekeken op:
dejuistezorgopdejuisteplek.nl

TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKTE OF BEPERKING

Hebt u een chronische ziekte of beperking dan kan dat veel extra kosten met zich brengen. Is uw inkome laag, dan tikt dat hard aan. U kunt bij de gemeente om een tegemoetkoming vragen.

Klik op de onderstaande link om te weten te komen of u in aanmerking komt en zo ja, hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

http://www.wijdemeren.nl/chronischziek

 

MEEDOEN IS BELANGRIJK, SOMS ONTBREEKT HET GELD

Mee kunnen doen in de samenleving is heel belangrijk, maar soms ontbreekt het geld. Een klein bedrag kan het verschil maken tussen aan de kant staan of midden in de samenleving staan. Of net dat zetje om het leven wat makkelijker te maken. De gemeente heeft daar middelen voor. Schroom niet om daar gebruik van te maken. Lees meer op de website van de gemeente.

In het najaar van 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat de regelingen voor een grotere groep inwoners gaat gelden.