Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Vergaderingen 2020

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Loosdrecht en beginnen op 14.00 uur.
De vergaderingen hebben een openbaar en een besloten gedeelte.
U kunt het openbare gedeelte bijwonen als u een bepaald onderwerp wilt bespreken.
Daarvoor moet u zich van tevoren aanmelden via het emailadres van de adviesraad.

Op deze pagina staan de agenda's van de vergaderingen en een samenvatting van de vastgestelde notulen van de vergaderingen.

10 januari

Agenda 10 januari 2020.pdf

Openbare samenvatting van het verslag vergadering 10-1-2020.pdf

28 februari

Agenda 28 februari 2020.pdf

Openbare samenvatting van het verslag vergadering 28-2-2020.pdf

3 april

Vervalt

15 mei

Agenda 15 mei 2020.pdf

Openbare samenvatting van het verslag vergadering 15-5-2020.pdf

10 juli

Agenda 10 juli 2020.pdf

Openbare samenvatting van het verslag vergadering 10-7-2020.pdf

21 augustus

Agenda 21 augustus 2020.pdf

Openbare samenvatting van het verslag vergadering 21-8-2020.pdf

25 september

Vervalt

13 november

Agenda 13 november 2020.pdf

Openbare samenvatting van het Verslag vergadering 13-11-2020.pdf