Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Adviezen 2024

Jaarverantwoording 2023

Jaarverantwoording 2023.pdf

Reactie op Rekenkamerrapport Armoede en Schuldhulpverlening

Advies Rekenkamerrapport Armoede en Schuldhulpverlening.pdf

Advies Integraal Beleidskader Sociaal Domein

ASD-2024-5 Advies IBK.pdf

ASD-2024-5A IBK 3 Reactie college op advies ASD.pdf