Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Vergaderingen 2024

*) In het Gemeentehuis te Loosdrecht van 9.30-11.30 uur.

5 januari

Besloten vergadering bij één van de leden thuis over de positie en de toekomst van de Adviesraad.

15 maart

Tijdens deze besloten vergadering heeft de gemeente het concept integraal beleidsplan toegelicht.

22 maart

Deze besloten vergadering is geheel gewijd aan de bespreking van het concept integraal beleidsplan.

24 mei *

Agenda 24-5-2024.pdf

27 juni *

6 september *

15 november *

 

Regionaal overleg van voorzitters van adviesraden (RVO) 2024

10 januari
13 maart
8 mei
10 juli
11 september
13 november