Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Adviezen 2023

Wat heeft de Adviesraad in 2022 gedaan?

Verantwoording 2022.pdf

Advies inkoop woningaanpassingen

Advies inkoop woningaanpassingen.pdf

Advies re-integratieverordening

Advies re-integratieverordening.pdf