Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Vergaderingen 2019

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Loosdrecht en beginnen op 14.00 uur.
De vergaderingen hebben een openbaar en een besloten gedeelte.
U kunt het openbare gedeelte bijwonen als u een bepaald onderwerp wilt bespreken.
Daarvoor moet u zich van tevoren aanmelden via het emailadres van de adviesraad.

Op deze pagina staan de agenda's van de vergaderingen en een samenvatting van de vastgestelde notulen van de vergaderingen.

11 januari

Agenda 11 januari 2019.pdf

Openbare samenvatting van de notulen 11 januari 2019.pdf

1 maart

Agenda 1 maart 2019.pdf

Openbare samenvatting van het verslag vergadering 1-3-2019.pdf

5 april

Agenda 5 april 2019.pdf

Openbare samenvatting van het verslag vergadering 5 april 2019.pdf

24 mei

Agenda 24 mei 2019.pdf

Openbare samenvatting verslag vergadering 24 mei 2019.pdf

12 juli

Agenda 12 juli 2019.pdf

Openbare samenvatting verslag vergadering 12 juli 2019.pdf

23 augustus

Agenda 23 augustus 2019.pdf

Openbare samenvatting verslag vergadering 23-8-2019.pdf

27 september

Agenda 27 september 2019.pdf

Openbare samenvatting van het verslag vergadering 27-9-2019.pdf

15 november

Agenda 15 november 2019.pdf

Openbare samenvatting van het verslag vergadering 15-11-2019.pdf