Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Vergaderingen 2023

Alle vergaderingen beginnen op 14.00 uur.
Sinds 3 maart 2023 vinden de vergaderingen plaats in de
bibliotheek van Loosdrecht.

De vergaderingen hebben een openbaar en een besloten gedeelte.
U kunt het openbare gedeelte bijwonen als u een bepaald onderwerp wilt bespreken.
Daarvoor moet u zich van tevoren aanmelden via het emailadres van de adviesraad.

Op deze pagina staan de agenda's van de vergaderingen en een samenvatting van de vastgestelde notulen van de vergaderingen.

13 januari

De vergadering vond, wegens onvoorziene omstandigheden, plaats in de bibliotheek te Loosdrecht.
Met dank voor de gastvrijheid van de bibliotheek.

Agenda-13-1-2023.pdf

Openbare samenvatting verslag vergadering 13 januari 2023.pdf

3 maart

Agenda 3-3-2023.pdf

Openbare samenvatting verslag vergadering 3 maart 2023.pdf

21 april

Agenda 21-4-2023.pdf

30 juni

15 september

10 november