Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Voor de WMO hebt u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE

http://www.mee-ugv.nl

Bereken uw recht

https://www.berekenuwrechtplus.nl/nibud2.php

Alles over mantelzorg en mantelzorgondersteuning

http://www.versawelzijn.nl/project/index.php?projectID=5

Samen nuttige dingen doen, sociaal netwerk opbouwen, meedoen, erbij horen

http://www.deappelboom.nl/apl

Schuldenproblematiek - u komt er zelf niet meer uit?

http://www.wijdemeren.nl/schuldhulpverlening?highlight=ping

(Wij voor) Wijdemerenfonds

http://wijdemerenfonds.nl/

Adviesraad Sociaal Domein Hilversum

http://www.hilversum.nl/Home/Sociaal_Plein/sociaalpleininwoners/Adviesraad_Sociaal_Domein

Adviesraad Sociaal Domein Weesp

http://www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl

Regio Gooi en Vechtstreek

http://www.regiogv.nl/

Stichtse Vecht WMO Adviesraad Sociaal Domein

http://www.wmoraadstichtsevecht.nl/

Landelijke Cliëntenraad (LCR)

http://www.landelijkeclientenraad.nl/home