Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Vergaderingen 2019

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Loosdrecht en beginnen op 14.00 uur.
De vergaderingen hebben een openbaar en een besloten gedeelte.
U kunt het openbare gedeelte bijwonen als u een bepaald onderwerp wilt bespreken.
Daarvoor moet u zich van tevoren aanmelden via het emailadres van de adviesraad.

Op deze pagina staan de agenda's van de vergaderingen en een samenvatting van de vastgestelde notulen van de vergaderingen.

11 januari

Agenda 11 januari 2019.pdf

Openbare samenvatting van de notulen 11 januari 2019.pdf

1 maart

Agenda 1 maart 2019.pdf

Openbare samenvatting van het verslag vergadering 1-3-2019.pdf

5 april

Agenda 5 april 2019.pdf

24 mei

12 juli

23 augustus

27 september

15 november