Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

RECHT OP GRATIS CLIËNTONDERSTEUNING

Zojuist hebben wij het rapport 2019 over het onderzoek naar de klanttevredenheid WMO in de gemeente Wijdemeren ontvangen, Over het algemeen komt de gemeente daar goed uit.

Op het punt cliëntondersteuning scoort de gemeente slecht. Dat is al langer het geval. Vraag u WMO ondersteuning, dan moet de gemeente wijzen op de mogelijkheid van ondersteuning bij de aanvraag. De ondersteuning is gratis. Stichting MEE is daarvoor ingehuurd. MEE zorgt er voor dat uw situatie goed bekend is bij de gemeente en ook dat uw aanvraag niet ten onrechte wordt afgewezen of te beperkt wordt toegewezen.

Gratis ondersteuning bij uw WMO aanvraag: vraag er naar en maak er gebruik van.
De gemeente is verplicht om u naar MEE te verwijzen.

EIGEN BIJDRAGE VOOR HUISHOUDELIJKE HULP WEER INKOMENSAFHANKELIJK

Sinds enige jaren is de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp voor iedereen gelijk. Omdat deze bijdrage zo laag is, hebben veel inwoners hun eigen huishoudelijk hulp opgezegd en huishoudelijke hulp via de WMO genomen. Daardoor zijn de kosten van huishoudelijke hulp voor de gemeente sterk gestegen.

De regering heeft besloten om de eigen bijdrage met ingang van 2025 weer inkomensafhankelijk te maken. Wie meer verdient, betaalt ook meer.

Uiteraard kunnen inwoners niet zo maar een beroep op de WMO doen. Zij moeten wel aantonen dat hun omstandigheden zodanig zijn dat zij daarvoor in aanmerking komen.


TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKTE OF BEPERKING

Hebt u een chronische ziekte of beperking dan kan dat veel extra kosten met zich brengen. Is uw inkome laag, dan tikt dat hard aan. U kunt bij de gemeente om een tegemoetkoming vragen.

Klik op de onderstaande link om te weten te komen of u in aanmerking komt en zo ja, hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

http://www.wijdemeren.nl/chronischziek


MEEDOEN IS BELANGRIJK, SOMS ONTBREEKT HET GELD

Mee kunnen doen in de samenleving is heel belangrijk, maar soms ontbreekt het geld. Een klein bedrag kan het verschil maken tussen aan de kant staan of midden in de samenleving staan. Of net dat zetje om het leven wat makkelijker te maken. De gemeente heeft daar middelen voor. Schroom niet om daar gebruik van te maken. Lees meer:

http://www.weekbladwijdemeren.nl/wp-content/uploads/2011/11/Weekblad-wk28-site.pdf

GEWELD IN AFHANKELIJKHEIDSRELATIES (GIA)

GIA is een onderschat probleem. Het komt vaker voor dan we denken. Bijna iedereen heeft wel eens dat televisiespotje gezien van die buurvrouw die vertwijfeld bij haar buurman binnenloopt, nadat zijn dochter boos de deur uitloopt. De buurman ligt op de grond en een scheepsmodel ligt aan stukken op de vloer.

Het gaat niet alleen om mishandeling van ouderen, maar ook van vrouwen, mannen en kinderen en andere vormen van fysiek en geestelijk geweld.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de volgende website:

http://www.stichtingzijweg.nl

Ben u slachtoffer van huiselijke geweld. U kunt dat met een codewoord kenbaar maken. Ga naar uw apotheek en bestel daar een "Masker19". De apotheker weet dan precies wat u bedoelt en maakt een melding op de juiste plek.

SCHULDPROBLEMEN TE LIJF

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen zij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Op de website van de AFM is recent een artikel gepubliceerd over de wijze waarop de AFM een bijdrage levert aan het bestrijden en voorkomen van schuldproblemen.

Lees:

AFM-Schuldproblemen te lijf.pdf