Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

EIGEN BIJDRAGE WMO VANAF 2019 VOOR IEDEREEN GELIJK

Met ingang van 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor iedereen gelijk is, Per vier weken ten hoogste EUR 17,50 ongeacht inkomen en/of vermogen. Dit betreft in 2019 alleen de maatwerkvoorzienen, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, traplift, e.d. Op de algemene voorzieningen is dit niet van toepassing. De verwachting is deze met ingang van 2020 ook onder de gelijke eigen bijdrage komen te vallen. Algemene voorzieningen zijn diensten die voor iedere burger beschikbaar zijn.

TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKTE OF BEPERKING

Hebt u een chronische ziekte of beperking dan kan dat veel extra kosten met zich brengen. Is uw inkome laag, dan tikt dat hard aan. U kunt bij de gemeente om een tegemoetkoming vragen.

Klik op de onderstaande link om te weten te komen of u in aanmerking komt en zo ja, hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

http://www.wijdemeren.nl/chronischziek


MEEDOEN IS BELANGRIJK, SOMS ONTBREEKT HET GELD

Mee kunnen doen in de samenleving is heel belangrijk, maar soms ontbreekt het geld. Een klein bedrag kan het verschil maken tussen aan de kant staan of midden in de samenleving staan. Of net dat zetje om het leven wat makkelijker te maken. De gemeente heeft daar middelen voor. Schroom niet om daar gebruik van te maken. Lees meer:

http://www.weekbladwijdemeren.nl/wp-content/uploads/2011/11/Weekblad-wk28-site.pdf

GEWELD IN AFHANKELIJKHEIDSRELATIES (GIA)

GIA is een onderschat probleem. Het komt vaker voor dan we denken. Bijna iedereen heeft wel eens dat televisiespotje gezien van die buurvrouw die vertwijfeld bij haar buurman binnenloopt, nadat zijn dochter boos de deur uitloopt. De buurman ligt op de grond en een scheepsmodel ligt aan stukken op de vloer.

Het gaat niet alleen om mishandeling van ouderen, maar ook van vrouwen, mannen en kinderen en andere vormen van fysiek en geestelijk geweld.

De Koepel van Adviesraden Sociaal Domein heeft van de overheid middelen gekregen om dit onderwerp op de agenda te plaatsen. Onze Adviesraad gaat hier ook aandacht aan besteden.

Meer informatie overdit onderwerp kunt u vinden op de volgende website:

http://www.stichtingzijweg.nl

EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE SAMENLEVING

We leven in een jachtige samenleving. Maar niet iedereen kan daarin meekomen. De neigingbestaat om onvriendelijk te doen tegen mensen die treuzelen of even niet meer weten waar ze zijn of waar ze heen moeten. Een toenemend aantal mensen zal last krijgen van dementie. Hoe herkennen we mensen met dementie en hoe treden we ze op gepaste wijze tegemoet.

Bekijk de video en doe de test op:

https://samendementievriendelijk.nl/