Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

EIGEN BIJDRAGE WMO VANAF 2019 VOOR IEDEREEN GELIJK

Met ingang van 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor iedereen gelijk is, Per vier weken ten hoogste EUR 17,50 ongeacht inkomen en/of vermogen. Dit betreft in 2019 alleen de maatwerkvoorzienen, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, traplift, e.d. Op de algemene voorzieningen is dit niet van toepassing. De verwachting is deze met ingang van 2020 ook onder de gelijke eigen bijdrage komen te vallen. Algemene voorzieningen zijn diensten die voor iedere burger beschikbaar zijn.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK PARTICIPATIEWET

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de gemeente Wijdemeren een klanttevredenheidsonderzoek participatiewet laten uitvoeren door BMC. De uitkomsten zijn inmiddels bekend. Inwoners van Wijdemeren zijn gemiddeld genomen positief over de uitvoering van de participatiewet door de gemeente.

Het rapport is te vinden op de website van de gemeente bij de stukken van de gemeenteraad.

De adviesraad sociaal domein heeft een reactie geschreven op het rapport. Deze reactie is te vinden bij de adviezen 2019.

TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKTE OF BEPERKING

Hebt u een chronische ziekte of beperking dan kan dat veel extra kosten met zich brengen. Is uw inkome laag, dan tikt dat hard aan. U kunt bij de gemeente om een tegemoetkoming vragen.

Klik op de onderstaande link om te weten te komen of u in aanmerking komt en zo ja, hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

http://www.wijdemeren.nl/chronischziek


MEEDOEN IS BELANGRIJK, SOMS ONTBREEKT HET GELD

Mee kunnen doen in de samenleving is heel belangrijk, maar soms ontbreekt het geld. Een klein bedrag kan het verschil maken tussen aan de kant staan of midden in de samenleving staan. Of net dat zetje om het leven wat makkelijker te maken. De gemeente heeft daar middelen voor. Schroom niet om daar gebruik van te maken. Lees meer:

http://www.weekbladwijdemeren.nl/wp-content/uploads/2011/11/Weekblad-wk28-site.pdf

GEWELD IN AFHANKELIJKHEIDSRELATIES (GIA)

GIA is een onderschat probleem. Het komt vaker voor dan we denken. Bijna iedereen heeft wel eens dat televisiespotje gezien van die buurvrouw die vertwijfeld bij haar buurman binnenloopt, nadat zijn dochter boos de deur uitloopt. De buurman ligt op de grond en een scheepsmodel ligt aan stukken op de vloer.

Het gaat niet alleen om mishandeling van ouderen, maar ook van vrouwen, mannen en kinderen en andere vormen van fysiek en geestelijk geweld.

De Koepel van Adviesraden Sociaal Domein heeft van de overheid middelen gekregen om dit onderwerp op de agenda te plaatsen. Onze Adviesraad gaat hier ook aandacht aan besteden.

Meer informatie overdit onderwerp kunt u vinden op de volgende website:

http://www.stichtingzijweg.nl

SCHULDPROBLEMEN TE LIJF

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen zij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Op de website van de AFM is recent een artikel gepubliceerd over de wijze waarop de AFM een bijdrage levert aan het bestrijden en voorkomen van schuldproblemen.

Lees:

AFM-Schuldproblemen te lijf.pdf