Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

IN EIGEN BEHEER UITVOEREN DOELGROEPENVERVOER

Er is een plan van de Regio Gooi en Vechtstreek om de WMO taxi en het leerlingenvervoer niet meer uit te besteden, maar in eigen beheer te gaan uitvoeren. De Adviesraad Wijdemeren heeft daarover samen met de andere adviesraden in de regio positief geadviseerd,

Tussen 4 en 15 mei 2020 beslissen de gemeenteraden daarover. Het wordt spannend. De Adviesraad vindt goed doelgroepenvervoer belangrijk. Uitbesteden of zelf doen maakt in principe niet uit. Uitbesteden is de afgelopen jaren wel slecht bevallen. Door het zelf te doen, denkt de regio meer grip op de uitvoering te hebben. De Regio doet dit niet om een hobby te hebben. Gemeenteraden zijn vooral bang voor de financiƫle risico's. Sommige politieke partijen zijn voor marktwerking en tegen overheidsdiensten. Marktwerking heeft veel goeds gebracht, maar ook is duidelijk dat de markt lang niet alles goed regelt. Vooral in de zorg is dat zo.

De Regio heeft het plan zogvuldig aangepakt en steeds gecommuniceerd met gemeenteraden en adviesraden. Het is jammer dat de uitkomst nog steeds onzeker is, doordat nu vragen worden gesteld, die ook veel eerder hadden kunnen worden gesteld.

STEUNMAATREGELEN TIJDENS DE CORONA CRISIS

Lees de brief van de burgemeester en hou de website van de gemeente in de gaten,

Brief steunmaatregelen.pdf

Daarnaast heeft de gemeente de nodige aandacht besteed aan de noodopvang van kinderen. Het gaat dan om kinderen met ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, om kinderen met een sociaal medische indicatie en om kinderen die thuis niet altijd veilig zijn of zich daar niet goed kunnen ontwikkelen.

Er komt veel op de gemeente af en de gemeente doet wat mogelijk is om de gevolgen van de crisis te verzachten.

Ook vanuit het dorpenbeleid zijn initiatieven.
Kijk op: www.deappelboom.nl/coronahulp

TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKTE OF BEPERKING

Hebt u een chronische ziekte of beperking dan kan dat veel extra kosten met zich brengen. Is uw inkome laag, dan tikt dat hard aan. U kunt bij de gemeente om een tegemoetkoming vragen.

Klik op de onderstaande link om te weten te komen of u in aanmerking komt en zo ja, hoe u de tegemoetkoming kunt aanvragen.

http://www.wijdemeren.nl/chronischziek


MEEDOEN IS BELANGRIJK, SOMS ONTBREEKT HET GELD

Mee kunnen doen in de samenleving is heel belangrijk, maar soms ontbreekt het geld. Een klein bedrag kan het verschil maken tussen aan de kant staan of midden in de samenleving staan. Of net dat zetje om het leven wat makkelijker te maken. De gemeente heeft daar middelen voor. Schroom niet om daar gebruik van te maken. Lees meer:

http://www.weekbladwijdemeren.nl/wp-content/uploads/2011/11/Weekblad-wk28-site.pdf

GEWELD IN AFHANKELIJKHEIDSRELATIES (GIA)

GIA is een onderschat probleem. Het komt vaker voor dan we denken. Bijna iedereen heeft wel eens dat televisiespotje gezien van die buurvrouw die vertwijfeld bij haar buurman binnenloopt, nadat zijn dochter boos de deur uitloopt. De buurman ligt op de grond en een scheepsmodel ligt aan stukken op de vloer.

Het gaat niet alleen om mishandeling van ouderen, maar ook van vrouwen, mannen en kinderen en andere vormen van fysiek en geestelijk geweld.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de volgende website:

http://www.stichtingzijweg.nl

Ben u slachtoffer van huiselijke geweld. U kunt dat met een codewoord kenbaar maken. Ga naar uw apotheek en bestel daar een "Masker19". De apotheker weet dan precies wat u bedoelt en maakt een melding op de juiste plek.

SCHULDPROBLEMEN TE LIJF

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen zij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Op de website van de AFM is recent een artikel gepubliceerd over de wijze waarop de AFM een bijdrage levert aan het bestrijden en voorkomen van schuldproblemen.

Lees:

AFM-Schuldproblemen te lijf.pdf