Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Verordening subsidie peuteropvang

Advies:                    Advies subsidie peuteropvang.pdf

Reactie B&W:        Reactie B&W Subsidie peuteropvang.pdf   

Uitgangspunten inkoop sociaal domein 2021 en verder(regionaal)

Advies:                    Advies uitgangspunten inkoop sociaal domein 2021 e.v.pdf

Reactie Regio:        Reactiematrix adviezen ASD UGP Inkoop.pdf

Inbesteding doelgroepenvervoer door de regio (inbesteding = zelf uitvoeren)

Advies:                    Advies inbesteding doelgroepenvervoer.pdf

Reactie regio:        Reactie Regio op advies adviesraden sociaal domein.pdf

Protocol huisbezoeken sociaal domein

Advies:                    Advies over protocol huisbezoeken sociaal domein.pdf

Reactie B&W:        Reactie B&W op advies Protocol Huisbezoeken.pdf

Advies over de inkoop (toelatings) documenten

Advies:                  Advies toelatingsdocumenten definitief.pdf

Advies over de beleidsregels Bbz (Bijstand voor zelfstandigen)

Advies:                  Advies beleidsregels Bbz Wijdemeren 2020.pdf

Reactie B&W:      Reactie B&W Beleidsregels BBZ 2020.pdf