Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

IN 2019 UITGEBRACHTE ADVIEZEN

Innovatieprojecten sociaal domein

Advies:                Advies over het commissiestuk Projecten Sociaal Domein.pdf        

Reactie B&W:     Reactie College op advies Projecten Sociaal Domein.pdf

Beleidsregels terugvordering en verhaal 2019

Advies:                Advies over de beleidsregels terugvordering en verhaal 2019.pdf

Reactie: Reactie College op advies terugvordering en verhaal.pdf

Nota armoede en schuldhulp 2019-2022

Advies:                Nota Armoede en Schuldhulpverlening Wijdemeren 2019-2022.pdf

Reactie: Reactie college op advies armoede en schuldhulp.pdf

Zienswijze over concessie openbaar vervoer

Zienswijze: Zienswijze OV concessie GedepStaten.pdf

Verordening en uitvoeringsregels Leerlingenvervoer

Advies: Advies over leerlingenvervoer 2019.pdf

Reactie:          Reactie college op het advies over verordening en uitvoeringsregels leerlingenvervoer.pdf