Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

FUSIE

 

Op 10 juli 2024 heeft de Gemeenteraad bij mederheid besloten tot een voornemen van een fusie met de gemeente Hilversum, ingaande 1 januari 2024. De gemeenteraad van Hilversum ook op 10 juli 2024 besloten tot een voorgenomen lichte fusie met Wijdemeren.  Een lichte fusie betekent dat de naam Hilversum blijft en dat in principe alle verordeningen en regels van Hilversum blijven bestaan en per 1 januari 2024 ook van toepassing zijn op de inwoners van Wijdemeren. Er ontstaat dus geen nieuwe gemeente. Wijdemeren wordt aan Hilversum toegevoegd.

Op deze pagina geven wij informatie over wat dit kan betekenen voor het sociale domein (WMO, jeugd en participatiewet).

ADVIESRADEN HILVERSUM

 

Hilversum heeft een actieve Adviesraad Sociaal Domein. U kunt over de activiteiten lezen op de website van de gemeente Hilversum. Daarnaast kent de gemeente Hilversum een Cliëntenraad Sociale Zaken, die zich specifiek met werk en inkomen (o.a. bijstand) bezig houdt. 

De Adviesraad Wijdemeren onderhoudt goede contacten met de Hilversumse adviesraden.

 

Als de fusie doorgang vindt, dan houdt de Adviesraad Wijdemeren op 1 januari 2027 op te bestaan.

 

Inmiddels is contact gezocht met de Adviesraad Hilversum en afgesproken om in oktober te overleggen hoe kan worden samengewerkt om de belangen van de inwoners van beide gemeenten optimaal te behartigen.

 

PLAN VAN AANPAK

 

Het College gaat samen met Hilversum een plan van aanpak voor de fusie opstellen. De Adviesraad wil daarbij in haar adviserende rol betrokken worden.

 

IN 2023 UITGEBRACHT ADVIES

 

In 2023 heeft de Adviesraad een advies uitgebracht aan het College met een aantal aandachtspunten voor een eventuele fusie met een andere gemeente. Dit advies en de reactie daarop van het College is opgenomen onder het tabblad Adviezen 2023.

 

 

 

De Adviesraad heeft in 2023 een advies uitgebracht over de fusie. Dat advies en de reactie van het College kunt u lezen onder tab Adviezen 2023.

 

h