Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

IN 2016 UITGEBRACHTE RAPPORTEN EN ADVIEZEN

Jaarverslag 2015

http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/Verantwoording-2015.pdf

Advies over de handhavingsverordening

Advies:                http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/Handhavingsverordening.pdf

Reactie B&W:    Geen reactie ontvangen

Advies over de Uitvoeringsregels WMO en de reactie van de gemeente daarop

Advies:                http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/Uitvoeringsregels-WMO.pdf
Reactie B&W:     http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/WMO-reactieB&W.pdf

Advies over het Toelatingsdocument WMO

Advies:                http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/Toelatingsdocument-WMO.pdf
Reactie B&W:     http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/ToeldocMO-reactieB&W.pdf
Reactie ArSD:     http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/Brief-aan-College-29-8-2016.pdf

Advies over het Toelatingsdocument Jeugd

Advies:                http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/Toelatingsdocument-Jeugd.pdf

Reactie B&W:    Zie Toelatingsdocument WMO

Advies over het voorstel waardering van mantelzorgers 2016

Advies:                http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/Waardering-van-mantelzorgers-2016.pdf

Reactie B&W:    Niet ontvangen

Notitie over de evaluatie van de beleidsplannen WMO, Jeugd en Participatiewet

Notitie:                http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/Evaluatie-beleidsplannen.pdf

Advies over het concept beleidsplan Bescherming en Opvang

Advies:                http://Bijlage.adviesraad-wijdemeren.nl/Advies-bescherming-opvang.pdf

Reactie B&W:    Bescherming en opvang-reactie B&W.pdf